Algemene Voorwaarden en Privacy

Je leest ze hier

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
AdemJeBlij werkt graag onder eerlijke en duidelijke voorwaarden. De organisatie is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87083299 en is BTW-plichtig. Daarnaast steunt AdemJeBlij twee goede doelen, Stichting Aap en VetCrew, zoals je ook kunt lezen op de website, of klik hier.

Betalingen
Je betaalt voor je ademsessie contant (gepast), via een betaalverzoek (op jouw verzoek) of via bankoverschrijving. Alle gegevens die je nodig hebt om voor je ademsessie te betalen, vind je op de factuur die ik je mail na de ademsessie. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum.

Afzeggen van je afspraak
Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er iets tussen komt en je je gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen. De voorwaarde die ik hanteer is echter wel dat dit binnen 24 uur voor de afspraak moet gebeuren. Wanneer je korter dan 24 uur voor de afspraak annuleert, breng ik 100% van de kosten in rekening.
Afspraken die door AdemJeBlij worden afgezegd (alleen in geval van overmacht/onvoorziene omstandigheden) worden nooit in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
De deelnemer is zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit om de ademsessies met goed gevolg te ondergaan. AdemJeBlij is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van deze geschiktheid.

Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring laat ik je weten welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en waarom. Ik ben mij ervan bewust dat je jouw persoonsgegevens in vertrouwen met mij deelt en ik ga hier dan ook uiterst secuur mee om.

Jouw privacy met betrekking tot de ademsessies
Voor een goede voortgang van de ademsessies die je bij mij volgt, is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit dossier bevat, naast de persoonsgegevens, aantekeningen van de voortgang van de ademsessies. Als jouw ademcoach heb ik als enige toegang tot dit dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die in jouw dossier worden bewaard:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer en emailadres (deze worden alleen gebruikt gedurende de periode dat je bij mij ademsessies ondergaat);
– Eventuele aanvullende gegevens die belangrijk zijn voor het starten en ondergaan van de ademsessies;
– Voortgang van de sessies.

Doel
Jouw gegevens worden gebruikt zodat ik:
– jouw vraag of aanmelding voor een sessie kan afhandelen;
– jou de factuur kan toesturen;
– je kan bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is tijdens de periode dat je ademsessies hebt geboekt bij mij;
– jouw gegevens kan verstrekken als AdemJeBlij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?
Ook nadat jouw ademsessies bij mij zijn afgerond, bewaar ik je dossier. Dit omdat het, mocht je in de toekomst nog eens een sessie willen boeken, fijn is om de historie er even bij te pakken.
Je hebt natuurlijk altijd het recht om te vragen of ik jouw persoonsgegevens uit mijn bestanden wil verwijderen. Je kunt je verzoek tot het verwijderen indienen via: petra@ademjeblij.nu.
Ik zorg dat jij een bijgewerkt kopie van je dossier ontvangt na elke ademsessie. Op deze manier weet je precies wat ik van jou bewaar. Wijzigingen mag je ook altijd, via bovengenoemd e-mailadres, aan mij doorgeven.

Over Mij

…meer over mij vind je hier.
Waar kom ik vandaan en waarom doe ik wat ik doe.
klik hier

Tarieven

Zelf ademen is uiteraard gratis,
Goed ademen leer je van mij!
Wat is jouw bijdrage? Dan vind je hier.